ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  
สภาพเศรษฐกิจ
 
                อาชีพ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง เช่น รับจ้างทำเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับราชการและอาชีพค้าขายอีกบ้างเล็กน้อย 
                การทำเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จะทำนาเป็นหลัก ทำสวนบ้างเล็กน้อย นอกจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย สัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่ เป็ด ไก่    สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา เช่น  ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน เป็นต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.223.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,169,916

การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
ร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.