ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  
สภาพเศรษฐกิจ
 
                อาชีพ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาเป็นหลัก รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง เช่น รับจ้างทำเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับราชการและอาชีพค้าขายอีกบ้างเล็กน้อย 
                การทำเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จะทำนาเป็นหลัก ทำสวนบ้างเล็กน้อย นอกจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย สัตว์ที่เลี้ยงกันมากได้แก่ เป็ด ไก่    สุกร โค กระบือ การเลี้ยงปลา เช่น  ปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน เป็นต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.85.80.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 678,693

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.