ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  

สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน  ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจการบริหารมาสู่ท้องถิ่นในระดับต่างๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกตระหนักถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  กระผมและทีมงานผู้บริหาร  ตลอดจนข้าราชการประจำ  จึงได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ที่จะช่วยผลักดันความเจริญก้าวหน้ามาสู่ท้องถิ่นของเรา  ตลอดจนการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ  ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสุขความสบาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะสิ่งที่มุ่งหวัง คือ ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านของประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอกมากที่สุด 

                 ในโอกาสนี้  กระผม นายมีชัย  มุ่งลา  นามในขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก  ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน กลุ่มชมรมเครือข่ายอาชีพต่างๆ  ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือให้กำลังใจ และให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ซึ่งกระผมพร้อมด้วยผู้บริหารได้ยึดถือแนวทางการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลกระเบื้องนอก

 

                                                                               นายมีชัย      มุ่งลา

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

 

 
ผู้ประกาศ : นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
ประกาศวันที่ : 2020-05-20
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,809

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.