ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด อบต. 

สำนักงานปลัด อบต.
สำนักงานปลัด อบต.  


นางสาวคณิต แย้มกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก


นายณัฐชัย บุตรสำราญ
หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


นายชัยภัทร พัฒนะแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนงนุช วุฒิไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายณัฐชา พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรพล รินไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวนุชิตา มะปะโท
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายประยูร แก้วกล้า
คนงานทั่วไป


นายแสนคม มุ่งลา
คนงานทั่วไป


นายพงษ์ศักดิ์ รอบคอบ
คนงานทั่วไป


นายจิรศักดิ์ เนื่องนิล
คนงานทั่วไป


นายนิพนธ์ โสจันทร์
พนักงานขับรถ EMS


นายวินัย คำหวัน
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายวรวุฒิ นาคเครือ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายทวี โตน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)


นางสาวพรทิพย์ พลขันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป(แม่บ้าน)
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,768

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.