ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด อบต. 

สำนักงานปลัด อบต.
สำนักงานปลัด อบต.  


นางสาวคณิต แย้มกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก


นายณัฐชัย บุตรสำราญ
หัวหน้าสำนักงานปลัดระดับต้น


นางสาวนารีรัตน์ สอนกลาง
นิติกร
โทรศัพท์ : -


นายชัยภัทร พัฒนะแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนงนุช วุฒิไธสง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายณัฐชา พลดงนอก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสุรพล รินไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวนุชิตา มะปะโท
ผู้่ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายประยูร แก้วกล้า
คนงานทั่วไป


นายแสนคม มุ่งลา
คนงานทั่วไป


นายพงษ์ศักดิ์ รอบคอบ
คนงานทั่วไป


นายจิรศักดิ์ เนื่องนิล
คนงานทั่วไป


นายนิพนธ์ โสจันทร์
พนักงานขับรถ EMS


นายวินัย คำหวัน
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายวรวุฒิ นาคเครือ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นางสาวพรทิพย์ พลขันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป(แม่บ้าน)
แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.