ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ส่วนการศึกษาฯ 

ส่วนการศึกษาฯ
ส่วนการศึกษาฯ  


นายสุริยงค์ พนมจันทร์
นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ


นางอุไรรัตน์ ดีไว
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสุภาพ ศิริชาติ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวปิยะวรรณ สระบุตร
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวบุญรัตน์ เทียนไธสง
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวสิริรัตน์ ปาปะเก
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวอภิญญา อาศัยน้ำ
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวดรุณี ฉายราตรี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวภัทราภรณ์ จานดี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางชนิดาภา พลายงาม
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวทัศวรรณ รอบคอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,756

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.