ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี        

ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย :
วันที่ประกาศ : 2020-07-15

แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
กฎหมายและระเบียบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.