ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน  

 

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก มีถนนสายกระเบื้องนอก บ้านบุ่งเบา ลักษณะของถนนเป็นถนนดินลงหินคลุก ถนนสายกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง ถนนสายบ้านโนนละกอ บ้านเขว้า เป็นถนนสายหลัก ลักษณะของถนนเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันชำรุดหมดแล้ว มีถนนสายรองจำนวน 1 สาย เป็นถนนลาดยางสายบ้านโนนละกอ ตำบลละหานปลาค้าว นอกนั้นจะเป็น
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน         
- ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อหมู่บ้าน   
-   ถนนดินภายในหมู่บ้าน                   
               
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( ตำบล )                    จำนวน                    -               แห่ง
การไฟฟ้า                                                               จำนวน                    -               แห่ง
                 จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด   13 หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ครบทุกคัวเรือน แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง จึงมีการต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง
 
แหล่งน้ำหลัก
 มี แม่น้ำลำคลอง,ลำห้วย                  จำนวน                    2              สาย
1) แม่น้ำมูล            ไหลผ่าน หมู่ที่ 10,9,8,7,6    ของตำบลกระเบื้องนอก
2) ลำสะแทด         ไหลผ่าน   หมู่ที่ 4,3,2,          ของตำบลกระเบื้องนอก
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายกั้นน้ำ                                               จำนวน                    1              แห่ง  
                ประปาหมู่บ้าน                                      จำนวน                    10            แห่ง
 
ข้อมูลอื่นๆ
               1)   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                                -ป่าไม้                                                     จำนวน    -               แห่ง     
                 2) มวลชนจัดตั้ง
                                - ลูกเสือชาวบ้าน                                   จำนวน    -              คน
                                - ไทยอาสาป้องกันชาติ    1 รุ่น            จำนวน    15           คน
                                -   อป.พร.                                               จำนวน    219          คน
3). กองทุนหมู่บ้าน                                                                จำนวน    13            กองทุน
4) กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน                              จำนวน    13            กองทุน
5) กลุ่มออมทรัพย์ / สัจจะหมู่บ้าน                      จำนวน    13            กองทุน
แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.