ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน  

 

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก มีถนนสายกระเบื้องนอก บ้านบุ่งเบา ลักษณะของถนนเป็นถนนดินลงหินคลุก ถนนสายกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง ถนนสายบ้านโนนละกอ บ้านเขว้า เป็นถนนสายหลัก ลักษณะของถนนเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันชำรุดหมดแล้ว มีถนนสายรองจำนวน 1 สาย เป็นถนนลาดยางสายบ้านโนนละกอ ตำบลละหานปลาค้าว นอกนั้นจะเป็น
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน         
- ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อหมู่บ้าน   
-   ถนนดินภายในหมู่บ้าน                   
               
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( ตำบล )                    จำนวน                    -               แห่ง
การไฟฟ้า                                                               จำนวน                    -               แห่ง
                 จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด   13 หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ครบทุกคัวเรือน แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง จึงมีการต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง
 
แหล่งน้ำหลัก
 มี แม่น้ำลำคลอง,ลำห้วย                  จำนวน                    2              สาย
1) แม่น้ำมูล            ไหลผ่าน หมู่ที่ 10,9,8,7,6    ของตำบลกระเบื้องนอก
2) ลำสะแทด         ไหลผ่าน   หมู่ที่ 4,3,2,          ของตำบลกระเบื้องนอก
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝายกั้นน้ำ                                               จำนวน                    1              แห่ง  
                ประปาหมู่บ้าน                                      จำนวน                    10            แห่ง
 
ข้อมูลอื่นๆ
               1)   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                                -ป่าไม้                                                     จำนวน    -               แห่ง     
                 2) มวลชนจัดตั้ง
                                - ลูกเสือชาวบ้าน                                   จำนวน    -              คน
                                - ไทยอาสาป้องกันชาติ    1 รุ่น            จำนวน    15           คน
                                -   อป.พร.                                               จำนวน    219          คน
3). กองทุนหมู่บ้าน                                                                จำนวน    13            กองทุน
4) กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน                              จำนวน    13            กองทุน
5) กลุ่มออมทรัพย์ / สัจจะหมู่บ้าน                      จำนวน    13            กองทุน
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,769

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.