ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2564 

แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2564
ลิงค์  
 แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ
    แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน2564      รายละเอียด

 แบบสรุปรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ
แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
กฎหมายและระเบียบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.