ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลิงค์  
 ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี      รายละเอียด

แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
กฎหมายและระเบียบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.