ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ศูนย์พักคอย Community lsolation (Ci) องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ศูนย์ Local Quarantine (LQ) องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
สนามกีฬา สำหรับเยาวชน และประชาชนตำบลกระเบื้องนอก
ขอเชิญท่องเที่ยว วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมพ่นหมอกควันและฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ก่อนเปิดภาคเรียน
อบต.กระเบื้องนอกร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปีงบประมาณ 2565 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ตัวแทน อบต.กระเบื้องนอกซ้อมรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปีพ.ศ.2565
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 (วันที่ 19 สิงหาคม 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
แบบสำรวจความคิดเห็น
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
กฎหมายและระเบียบ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.