ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก

อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

ม.6  ตำบลกระเบื้องนอก  อำเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30270  

โทรศัพท์ 044963035 ,โทรสาร 044963035

เวปไซต์  krabungnok.go.th

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
... โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 (วันที่ 19 สิงหาคม 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ...
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) ... การมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-19)   ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
     

แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง อบต.กระเบื้องนอก 
     

แผนการหาพัสดุ ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองคลัง 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์...     จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤสจิกายน 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...     จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...     จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 64-ก.ย. 64...     จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 64-มิ.ย. ...     จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิ...     จำนวนผู้เข้าชม 3398 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกระเบื้องนอก หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องนอก
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
ข่าวย้อนหลัง
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 23 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 579,053

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.