ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

งานบัณฑิตน้อย อบต.กระเบื้องนอก

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563 (วันที่ 19 สิงหาคม 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก ... การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส (Covid-19) ...
การมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-19)   ... โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ภาพโครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 
     

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.1 (กองช่าง) 
     

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโคกสูง...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบร...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว"...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลดงสิงห์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อกา...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชก...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสมัยสามัญสมัยที่ 2/2564...     จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดอบ...     จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยทางเข้าโรงประปา บ้านแก้งสนามนาง หม...     จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านนายพัก-โรเรียนท่าเยี่ยม บ้านพุทรา หมูที่ 9 ตำบลกระเบื้องนอก
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์เจ็ท (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือ จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร SHARP จำนวน ๑ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น (งานป้องกันฯ) จำนวน ๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๘ รายการ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๔ รายการ
ข่าวย้อนหลัง
 
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 1819
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.179.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 478,999

แบบสำรวจความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.