ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 งานสังคมส่งเคราะห์
     แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการดาวน์โหลด
 แบบคำร้องทั่วไป
     แบบคำร้องดาวน์โหลด
 ขอนุญาตใช้น้ำประปาตำบลกระเบื้องนอก
     แบบคำขอใช้นำ้ประปาดาวน์โหลด
 ขอกำลังสมาชิก อปพร.
     แบบคำขอกำลังสมาชิก อปพร.ดาวน์โหลด
 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
     แบบคำร้องดาวน์โหลด
     หนังสือยินยอมดาวน์โหลด
     aaดาวน์โหลด
 แบบคำขอข้อมูลข่าวสร อบต.กระเบื้องนอก
     แบบคำขอข้อมูลข่าวสารดาวน์โหลด
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 5 67
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,734

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.