ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านการโยธาเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านกิจการประปาเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านการรับชำระภาษีเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง
HACKED
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.