ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศเทศบ่ลตำบลด่านขุนทด เรื่อง เเจ้งกำหนดวันเปิดสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

  ประขาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

  ประขาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลปักธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

  ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)

  ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐฯ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

  ประชาสัมพันธ์ การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง แจ้งการยื่นแบบคำขอใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมในอนุญาต ประจ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระจรเข้

  คู่มือประชาชน

  ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

  พนักงาน อบต.เมืองโพธิ์ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสภากาชาดอำเ

  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

  ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ต่อไป
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 56 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,592

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.