ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภา) 

ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภา)
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภา)  


นายเรียง ว่าความดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
โทรศัพท์ : 088-7165567


นางสาวมยุรี ศรีจันทร์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
โทรศัพท์ : 082-5529628


นายสมพงษ์ ยินดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
โทรศัพท์ : 061-5234861


นางสาวขวัญเรือน บุญผุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 095-8732868


นางสาวอวยพร โค้งอาภาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 081-0172254


นางลังเหนย จงเพียร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 086-2582911


นายวิวัฒน์ ศรีซาคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 080-7236912


นางอุ่นเรือน พลสงคราม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 080-3616644


นางปราณี มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 092-3569210


นางลาวัณย์ กิติสกนธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 098-3796958


นายทอง กรุพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 065-2496081


นายกษิดิ์เดช จังอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 061-1583557


นายศตวรรษ นอนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 098-7990158
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.172.223.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,169,870

การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
รายงานทางการเงิน
ร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.