ข้อมูลบุคลากร
แผนการพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
รายงานทางการเงิน
แผนจัดหาพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มการให้บริการ
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป


  หน้าแรก     ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภา) 

ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภา)
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภา)  


นายนพรัตน์ จานดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก


นายเชาว์ พึ่งน้ำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก


นายธนาธิป รินไธสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก


นางสาวอวยพร โค้งอาภาส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายคำผิน ดีไว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสังคม พลแสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นางกรวรรณ พงษ์ภักดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางวิวัฒน์ ศรีซาคำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสัญญา เอื้อไธสง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นางปราณี มั่นคง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางสิรินภากรณ์ อือตระกูล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นางบังอร คล้ายคลึงมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางอุ่นเรือน พลสงคราม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นางละอองศรี มนกา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นางลาวัลย์ กิติสกลธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายสัย ทองทาบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นายสมพงษ์ ยินดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


นายตี๋ ช่างจันทึก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


นางสมประสงค์ สิงห์ทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13
สาสน์จากผู้บริหาร

นายมีชัย มุ่งลา โทร.0857809957
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา พฤ
1 2 3 4 56 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.56.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 540,594

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
Facebook
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-300674
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.